Garantie

Alle dakbedekkingen zijn voor 10 jaar verzekerd.

Bij Dakwerk ben je standaard verzekerd voor de periode van 10 jaar. Onze garantievoorwaarden gelden voor door ons geleverde en aangebrachte dakbedekkingen. Daken van Dakwerk hebben een gemiddelde levensduur van 20-25 jaar. Naast het juiste materiaal en de uitvoering is onderhoud van belang voor het behoud van je dak. Onze garantievoorwaarden lees je hieronder. Bij twijfel, neem altijd contact met ons op wanneer je aanpassing doet aan het door Dakwerk gemaakte dak.

Dakinspectie en onderhoud

Een periodieke controle voor het onderhouden van je dak.

Wij adviseren om gedurende de garantietermijn van 10 jaar met enige regelmaat de dakbedekking te laten inspecteren. Daarnaast is het belangrijk goed onderhoud te plegen. We voeren de volgende werkzaamheden uit;

 • Schoonmaken van dakoppervlakken; mos, stenen, blad etc.
 • Controleren van de naadverbindingen en de dakbedekking op dichtheid.
 • Wanneer er eventueel niet dichte verbindingen zijn, worden deze direct bijgewerkt.
 • Controleren van aansluitingen van af- en doorvoeren en eventueel lichtkoepels of schoorstenen. Eveneens eventueel niet dichte aansluitingen worden direct bijgewerkt.
 • Reinigen van afvoeren en/of dakgoten.

Schade en herstel

Voorwaarden binnen de garantieperiode.

In geval van lekkage binnen de garantietijd is de eigenaar/opdrachtgever verplicht om Dakwerk schriftelijk op de hoogte te stellen van de schade. De eigenaar/opdrachtgever dient Dakwerk in de gelegenheid te stellen ter plaatse onderzoek te doen en de lekkage te herstellen.

Uitsluitingen van garantie

Schade die niet ontstaan is door verkeerd handelen van Dakwerk.

In onderstaande gevallen is garantie uitgesloten. Het gaat om schade en kosten veroorzaakt en/of ontstaan door:

 • Onjuist gebruik van de dakbedekking; met hoge temperaturen mag er niet op daken gelopen worden, tevens mogen er geen zware of scherpe voorwerpen op de dakbedekking gelegd worden.
 • Onvoldoende onderhoud.
 • Natuurverschijnselen/stormschade.
 • Brand of explosie.
 • Reparatiewerkzaamheden of wijzigingen die niet door Dakwerk zijn uitgevoerd.
 • Zonnepanelen en overige aanpassingen of toevoegingen aan het dak, zoals sedum, vlonders, dakramen, dakkapellen, lichtstraten, etcetera.*

*Let op: de volledige garantie op jouw dakbedekking vervalt wanneer Dakwerk niet betrokken is geweest bij de afwerking van het dak tijdens de plaatsing van de zonnepanelen. Dit geldt ook wanneer deze werkzaamheden door de installateurs van de zonnepanelen of een ander dakdekkersbedrijf worden uitgevoerd.

Om je 10 jaar garantie te behouden, is het cruciaal dat je Dakwerk inschakelt om de bevestigingen zorgvuldig af te werken nadat de draagconstructies voor de zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Om een schatting te geven van de kosten, maken wij vooraf een vrijblijvende offerte.

Een waterdichte afwerking van de draagconstructie zorgt ervoor dat jouw dakbedekking optimaal beschermd blijft tegen lekkages. Zodra wij de draagconstructies hebben geïnspecteerd en afgewerkt, is jouw dak gereed voor een veilige plaatsing van de zonnepanelen en blijf je recht houden op onze garantie. Wanneer Dakwerk niet betrokken is bij deze essentiële afwerking, verhoog je aanzienlijk het risico op schade en lekkages.

Heb je verder nog vragen over onze garantievoorwaarden?